Komfort

Sloučení pohodlí, komfortu a funkčnosti je velmi důležitým prvkem při navrhování. Věnujeme mu tedy obzvláště velkou pozornost.

Elegance a styl

Vždy dbáme na to aby námi navrhované interiéry byly vkusné a stylově jedinečné.

Osobitost

Každý potřebujeme k pohodlí svého domova něco jiného, vždy budeme naslouchat Vašim přáním a návrh připravíme tak, aby zrcadlil Vaši osobnost.

Naše poslední projekty

Prohlédněte si naše poslední projekty na kterých jsme pracovali.

Jak pracujeme

1.

Úvodní schůzka

Klient na předem dohodnutou schůzku přinese půdorys daného prostoru, pokud je již nezaslal na uvedený email. První schůzka klienta s bytovým designérem, bude probíhat rozhovorem nad plány prostoru. Glem rozhovoru je snaha získat co nejvíce informací o klientových potřebách, zvyklostech včetně představy o jeho budoucím bydlení. Designér tak zjistí, jaký styl a vkus je klientovi a jeho rodině nejbližší. Po tomto jednání budeme schopni vytvořit pro klienta dispoziční řešení interiéru, včetně selekce veškerého interiérového vybavení.

2.

Návrh řešení

Klientovi bude představeno půdorysné dispoziční řešení interiéru, včetně selekce interiérového vybavení(provedení podlahové krytiny, dveří, barevnosti stěn a použitých materiálů, veškeré zařizovací předměty jednotlivých místností, osvětlení, dekorativních látek, koberců, stejné tak jako stínící techniky či dekorace). To vše bude připraveno v obrázkové podobé a materiálových vzorcích.

3.

Finální odsouhlasení

Po odsouhlasení návrhu, bude provedena cenová kalkulace jednotlivých položek a předána ke schválení klientovi. Po odsouhlasení kalkulací bude vytvořen harmonogram prací na jednotlivé dílčí kroky.